Poradíme vám kde a jak najít  přivýdělek z domova

Poradíme vám kde a jak najít přivýdělek z domova

Možná jste zaregistrovali nabídky práce v inzerátech typu: Práce z domova přes internet. Práce z domova bez poplatku. Ověřené výdělky z domu na PC.
V první chvíli vás možná napadne – zase nějaký podvod anebo již máte za sebou neblahou zkušenost. Možná jste měli zrovna smůlu, že jste padli na nevěrohodný inzerát.
růžově odškrtnuto
S námi se nenapálíte!
Vězte, že jsou i slušné firmy, které práci z domova nabízejí. A světe div se, i platí!
Jedná se o různé společnosti zabývající se výzkumem veřejného mínění. Dobře zavedenou společností je TNS AISA my MAP, kde formou elektronických dotazníků na různá témata vyplňujete dotazníky a společnost pak za každý pravdivě vyplněný dotazník odesílá ve stanoveném termínu odměnu na váš bankovní účet. Není možné nesmyslně klikat, abyste měli vyplňování co nejrychleji za sebou. Společnosti mají kontrolní systém, který dokáže rozpoznat nepravdivé, resp. nelogické vyplňování, nesmyslné odpovědi, nevyplněná políčka a dotazování může automaticky ukončit.
Nemusíte mít obavy ani při registraci u společnosti DATAMAR, u které taktéž vyplňujete elektronické dotazníky. Dotazníky se mohou týkat různých témat jako např. sledování televizních reklam, vaše oblíbené obchody, nakupování, peněžní instituce, mobilní operátoři, životní styl, nápoje, zábava. Mnohdy tyto společnosti předkládají i formou videa připravovanou reklamu a vy jen sledujete, jak na vás působí a vyjadřujete svůj názor. Dotazníky jsou různě dlouhé 2-5 minut, střední délky 20 minut i téměř hodinové. Záleží jen na vás, na vašich časových možnostech a na tom, kolik si chcete vydělat. Nejste zavázáni vyplňovat všechny dotazníky, které vám jsou na email doručovány. Zpravidla na začátku dotazníků jsou kladeny specifické otázky, tzv. screening, kdy je zjišťováno, zda splňujete požadované kvóty pro vyplňování. Pokud ano, můžete směle do toho. Bývá jen stanovený termín, do kdy nejpozději je nutno dotazník vyplnit, poté je již zablokovaný. Mnohdy je vyplňování zábavné, občas zdlouhavé, jak kdy.
vydělávat peníze
Obě společnosti odesílají i sms zprávy na váš mobil s žádostí o vyplnění dotazníku a do jakého termínu. Takže, i když nejste připojeni zrovna k internetu, víte, že vám byl dotazník doručen.
Jak se k vyplňování dotazníků „dostat“? Velmi jednoduše – registrací na jejich stránkách.
A finanční odměna? Bývá řádově v desítkách korun i stokorun. Při zaregistrování do vícero společností jen zvyšujete šanci na vyšší přivýdělek. Odměny za dotazníky jsou vypláceny dle jejich délky i náročnosti a připisovány v dohodnutém termínu na váš bankovní účet.

Posted in Nezařazené