Nepodceňujte revize elektro

Nepodceňujte revize elektro

Rozvody elektřiny se v současné době provádí v měděných kabelech. Dříve tomu však nebylo, za socialismu byla většina objektů zasíťována v hliníku, jedním z důvodů byl zřejmě maďarský bauxit, jakožto levná surovina na výrobu hliníku v rámci členských států RVHP. Staré hliníkové rozvody však mají svá úskalí a stále se vyskytují v některých objektech.

rozvodná skříň

Proč revidovat rozvody elektřiny

Nebezpečí úrazu – u starých hliníkových rozvodů je toto nebezpečí podceňováno a mnoho lidí nechápe, k čemu může dojít. Krátce na vysvětlenou: hliníkové rozvody jsou taženy jen dvěma kabely. Ochranný vodič (nulák) a středový vodič (kolík) jsou spojeny v jeden kabel, a jestliže dojde k přerušení tohoto společného vodiče, může se stát, že elektrický proud je namísto uzemnění sváděn přes kovové předměty, např. vodovodní baterii, radiátory ústředního topení nebo elektrické spotřebiče. Úraz hrozí tehdy, dotkneme-li se těchto kovových předmětů.

revize elektro

Požár – riziko požáru je velké u starých hliníkových rozvodů, pokud zanedbáme pravidelnou údržbu. Doporučuje se pravidelně každý rok kontrolovat a dotahovat šroubové spoje vodičů. Kdyby byly uvolněné, mohlo by dojít ke vzniku elektrického oblouku a následnému požáru. Ale nejen hliník, i měď může hořet, třeba tehdy, máme-li na nevhodně dimenzovanou prodlužovačku zapojené spotřebiče s velkým odběrem anebo je-li prodlužovačka někde skřípnutá.

Pojistné plnění a žaloba na krku – nemůžete počítat s pojistným plněním v případě požáru bytu či domu nebo nebytového prostoru, kde schází platná revize elektrických rozvodů. Pojišťováci nejsou hloupí a také musí mít nějakou jistotu. Revize elektro Elektro Kuchař má význam i tehdy, bydlíte-li v bytovém domě a vzniklým požárem ohrozíte ostatní nájemníky či spolumajitele domu. Můžete pak čelit žalobě, trestnímu stíhání, velmi vysokým pokutám a v případě ohrožení života či zdraví osob i odnětí svobody.