Dítě v síti

Internet a děti.Téma, které je velmi citlivé. Jsou rodiče, které striktně zakazují i relativně velkým dětem používat internet. To je samozřejmě celkem absurdní, pokud uvážíme, že internet je velmi hodnotný zdroj informací. Na druhou stranu obezřetnost je rozhodně na místě.

Na straně druhé totiž najdeme rodiče, které nechávají i poměrně malé děti na internetu bez dozoru. A to je velmi nezodpovědné. Zdá se, že dítě, které sedí doma u počítače, je v bezpečí. Ale opak je pravdou. Výstrahy, které vidíte ve škole, v televizi nebo u lékaře nejsou zbytečné a pro nic za nic.

Většina dětí přiznala, že by šla na schůzku s internetovým kamarádem, kterého znají třeba z facebooku. Uvědomujete si vůbec, jak fatální nebezpečí to může představovat pro Vaše dítě? Facebook je dnes využívaný častěji než e-mail a mít profil je často nutné i z profesních důvodů, ale zde není od věci, když dítěti facebook striktně zakážete.

U většího dítěte (řekněme na druhém stupni základní školy) už byste měli akceptovat určité právo volby, ale přesto je na místě, aby dítě bylo maximálně poučeno o možných rizicích a o nebezpečí, které mu hrozí. Co můžete dělat pro ochranu dítěte?
 

Ochrana dítěte

  • Nastavení uživatelských účtů.Každý člen domácnosti by měl mít svůj vlastní účet. Dětské nastavení účtu by mělo být samozřejmostí. Zákaz stahování, povolený internet jen v určitých vyhrazených hodinách, povolené jen některé stránky atd. Bližší informace najdete na internetových stránkách, které se zabývají bezpečností dětí v síti.
  • Seznamovat Vaše dítě s možnými riziky a nebezpečíma nevyhýbat se i příkladům z praxe, které skončily tragicky. U počítače lze velmi snadno podcenit realitu a to se týká rozhodně nejen dětí.
  • Doprovod dítěte.Pokud se Vaše dítě prostřednictvím internetu s někým skamarádí (například společné zájmy) a trvá na osobním setkání s dotyčným virtuálním kamarádem, nemusíte nutně odmítnout. Ale vzhledem k vysokému riziku byste měli tuto poznávací schůzku po domluvě absolvovat spolu s dítětem. Najít si čas v tomto případě je důležité. Přesto si ověřte důvěryhodnost dotyčného, telefonický kontakt atd. I Vy se můžete ocitnout v nebezpečí.
Posted in Www