Úklid v domě může za vás provést úklidová firma

Úklid v domě může za vás provést úklidová firma


Úklid bytových domů v Praze bývá značně problematický zejména tam, kde se lidé nedokážou shodnout na svých povinnostech. Stěžují si pak jeden na druhého, že tamhle Lojza minulý týden nevytřel schody, a že Arnošt ze sousedního bytu nebo jeho choť Milena zapomněli uklidit společné prostory v přízemí a je tam spousta prachu a nanošeného bláta. Ještě větším problémem je dohodnout se na tom, kdo bude v domě umývat okna, protože nařídit někomu nebezpečnou činnost, což se týká hlavně vyšších pater, je prakticky nemožné.

městské sídliště

Kdy se vyplatí uzavřít smlouvu s úklidovou firmou

Jsou-li v domě staří a špatně pohybliví lidé – jestliže je v domě převaha starších lidí, pro které jsou úklidové práce příliš vyčerpávající, je výhodnější zaplatit ze společných financí (z bytového fondu) úklidovou firmu. Ta se postará prakticky o vše, co jí zadáte do kompetence.

bytový dům

Kdo uklidí výtah, vchod, kočárkárnu a další sklepní prostory – lidé, co bydlí v domě ve vyšších patrech, se obvykle starají pouze o úklid prostor v blízkosti jejich bytu, tedy schodiště a podlahové plochy na jejich patře a v mezipatře. Nezajímají se o to, kdo bude uklízet ve výtahu, a kdo zajistí úklid toho nejvytíženějšího v celém domě – vstupní vestibul, přízemní chodby, sklepy a kočárkárnu. Aby se o toto staral pouze ten, kdo bydlí v přízemí, je docela nefér jednání, ovšem postará-li se o to úklidová firma, pak není co řešit.

Mytí oken – umývání oken ve společných prostorách je vždy otázkou dohody majitelů bytů či nájemníků, ale ne všude se daří přistoupit na řešení, se kterým souhlasí všichni. Mytí oken je poměrně nebezpečné a někdy stačí jen chvilka nepozornosti, vratké štafle nebo podkluzující terén pod nohama, a neštěstí je na světě. Toto je jedna z prací, které je rozumné svěřit profesionálům. Ti mají k dispozici potřebné pomůcky i techniku a umí si počínat mnohdy lépe, než nezkušený amatér.