Dělení kovových materiálů

Dělení kovových materiálů

Polotovary

Když do firmy přijde zakázka, že máme soustružit třeba 500 rotačních součástí, tak nejdříve musíme zvolit vhodný polotovar, z kterého se vše bude vyrábět. U rotačních součástí jsou to nejčastěji tyče a trubky, přičemž dále záleží na jejich materiálu. Prodávají se v určité přesnosti, přičemž takové rovnané týče jsou o něco dražší. Jestli se to vyplatí záleží na konkrétním případě. Dále musíme zvolit vhodné rozměry tak, aby byly zohledněny veškeré přídavky.

kovové polotovary

Kromě přídavků na průměr dále musíme zvolit také přídavky na čelo. Ty jsou nezbytné kvůli dělení materiálu s následnému zarovnání čela. Když bychom měřili od čela, které je křivé, tak bychom došlo vždy k jiné hodnotě, což by ve výsledku neznamenalo nic dobrého. Kromě normalizovaný polotovarů máme i nenormalizované jako jsou odlitky a výkovky. Ty se vyplatí v případě větších sérií. Takže se zase dostáváme k ekonomickému hledisku, protože vydělat chce každá firma.

Řezání

Když potřebujeme rozdělit nějaký kovový materiál, tak máme více možností. Pokud se má jednat o nějaký plech a vyžadujeme vysokou přesnost, tak můžeme zvolit laser. Díky jeho energii totiž dochází k úplnému odtavení kovu. Přesnost zajišťuje elektronika, takže stroj vyrábí jednu součástku za druhou se stejnou přesností a rychlostí. Ovšem když se vrátíme k zpět k tyči, tak zde využíváme jiných metod, přičemž nejčastěji využíváme strojní pily na kov.

řezání laserem

Těch je více druhů, přičemž může fungovat třeba díky takzvanému nekonečnému pásu. Hned dalším příkladem jsou pily s kotoučem. Jistě jste někdy viděli, jak se řeže dřevo. Zde musí být nástroj odolnější, protože je vystaven mnohem většímu namáhání a také tepelnému zatížení. Proto si musíte zakoupit kvalitní pilový kotouč na kov. V nabídce jsou různé druhy, takže záleží především na tom, co vlastně chcete řezat a v jakém množství. Pozor musíte dávat také na maximální obvodovou rychlost.